تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن 1393 | | نویسنده : مامان امیرحسین و هستی
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392 | | نویسنده : مامان امیرحسین و هستی
تاريخ : چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392 | | نویسنده : مامان امیرحسین و هستی

 

وقتی چشم به جهان گشودم. قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت و بی ریایی بود احساس کرد. دیدم زمانی را که با لبخندم لبخند زیبائی بر چهره خسته ات نشست و دنیایت سبز شدو با گریه ام دلت لرزید و طوفانی گشت. از همان لحظه فهمیدم که تنها در کنار این نگاه پرمهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد.

 مادر عزیزم روزت مبارک

 تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 | | نویسنده : مامان امیرحسین و هستی
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم دی 1391 | | نویسنده : مامان امیرحسین و هستی
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390 | | نویسنده : مامان امیرحسین و هستی
تاريخ : یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 | | نویسنده : مامان امیرحسین و هستی
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 | | نویسنده : مامان امیرحسین و هستی
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم مهر 1390 | | نویسنده : مامان امیرحسین و هستی
تاريخ : سه شنبه یازدهم مرداد 1390 | | نویسنده : مامان امیرحسین و هستی
  • قالب میهن بلاگ
  • معنوی